Galanz/格兰仕 P70B17CPB-G5(S0)吊挂式微波炉

货品编号:
112170100027
所属分类:
微波炉
价格段:
900-1199
功率:
700W
内胆材质:
纳米银内胆
能效等级:
四级能效
商品评分: /////..... (共0人评论)
 • -+
 • F收藏

最近浏览

商品详情

 • 品牌:
 • 所属分类:微波炉
 • 价格段:900-1199
 • 功率:700W
 • 内胆材质:纳米银内胆
 • 能效等级:四级能效
 • 开门方式:按门式
 • 操作方式:电脑式
 • 底盘类型:转盘式