G80F23CN3LN-C2(C6)

手机远程操 黄金内胆 蒸汽技术

货品编号:
112230500765
所属分类:
微波炉
价格段:
1200以上
容积:
23L
功率:
800W
内胆材质:
黄金内胆
商品评分: /////..... (共7人评论)
 • -+
 • F收藏

最近浏览

热销排行

商品详情

 • 品牌:
 • 所属分类:微波炉
 • 价格段:1200以上
 • 容积:23L
 • 功率:800W
 • 内胆材质:黄金内胆
 • 开门方式:下拉门
 • 操作方式:电脑式
 • 底盘类型:平板式